Skip to content

Slika ulje na platnu ,,Voce na stolu"

350

Ulje na platnu ,,Voce na stolu”

dimenzije:        102cm x 93cm

Umetnik akademski: Milosav Cicvaric  Banatski Karlovac

Ulje na platnu ,,Voce na stolu” dimenzije:        102cm x 93cm Umetnik akademski: Milosav Cicvaric  Banatski Karlovac